055 Ngữ pháp tiếng Anh: Câu chẻ Cleft sentences

Trong bài học ngữ pháp tiếng Anh căn bản hôm nay, chúng ta tìm hiểu về một dạng câu mang tên Câu chẻ Cleft sentences. Nghe tên gọi có vẻ lạ lẫm, nhưng bạn hiểu đơn giản đây chỉ là cách diễn đạt khác từ câu gốc, giúp nhấn mạnh một ý trong cả câu. Biết được cách dùng này giúp văn phong thêm phong phú. Rất hữu ích.

Những cách dùng của Câu chẻ Cleft sentences

Sau đây là một câu viết thông thường ở dạng hiện tại đơn:

 • Mr. Peter teaches English in RMIT School.

Trong câu trên, ta thấy có 3 phần:

 • Phần 1: Mr. Peter – chủ ngữ
 • Phần 2: English – tân ngữ
 • Phần 3: in RMIT School – Trạng từ nơi chốn

Chúng ta có những cách viết lại sử dụng đặc tính của câu chẻ là nhấn mạnh từng phần của câu trên:

1 Nhấn mạnh chủ ngữ

 • it is Mr. Peter that teachers English in RMIT school.

2 Nhấn mạnh tân ngữ

 • it is English that Mr. Peter teaches in RMIT school.

3 Nhấn mạnh trạng ngữ

it is in RMIT school that Mr. Peter teaches English.

Như vậy, câu chẻ (cleft sentence) đơn giản chỉ là cách viết lại để nhấn mạnh phần nào người nói muốn đề cập. Có hai lưu ý khi dùng câu loại này:

 • Dùng chữ “that” dùng sau đó từ/cụm từ nhấn mạnh
 • Động từ tobe thay đổi tùy theo THÌ ở dạng hiện tại hay quá khứ

Và sau đây, chúng ta cùng đi qua dạng bị động của câu chẻ (cleft sentence) này

4 Câu chẻ cleft sentence dạng bị động

 • Cùng xem ví dụ sau: The boy fed the dog in the garden.
 • Chúng ta đổi thành bị động: it was the dog that was fed in the garden by the boy.

Bài tập áp dụng

Viết lại những câu sau dùng cách diễn đạt câu chẻ cleft sentence với những cụm từ in đậm

 1. My father watches the news on TV every evening.
 2. she sat in a chair because she was tired.
 3. we hung the picture on the wall of the sitting room.
 4. Sally is in her room listening to music.
 5. I am taking four courses next semester.

Sau khi làm xong hãy kiểm tra đáp án xem kết quả.