IELTS Academic Task 1: Sách Giúp luyện viết Task 1 đạt band 9 | Free download pdf ebook


Chia sẻ bạn học cuốn sách IELTS Academic Task 1

Cuốn sách này được viết để cung cấp cho học viên IELTS chi tiết về cách chuẩn bị và thực hiện hiệu quả phần Viết bài 1 của kỳ thi IELTS Học thuật.

Task 1 hoàn toàn khác với Task 2 và sẽ kiểm tra khả năng trình bày dữ liệu đồ họa bằng tiếng Anh viết của bạn.

Bạn sẽ tìm thấy trong phần đào tạo của mình cho phần này rằng các nguồn từ vựng và mẫu viết mới sẽ cần được áp dụng. Nói về mặt cấu trúc, theo nhiều cách thì Task 1 phức tạp hơn nhiều so với Task 2.

Không giống như Task 2, có thể được thực hiện trong bốn đoạn văn được tổ chức tốt và một số câu, số lượng đoạn văn mà câu trả lời Task 1 của bạn yêu cầu sẽ thay đổi tùy theo dữ liệu bạn được cung cấp trong câu hỏi của bạn.

Hơn nữa, số lượng câu trong các đoạn văn này cũng có thể khác nhau. Do đó, quá trình đào tạo bạn sẽ nhận được qua cuốn sách này sẽ chỉ cho bạn cách duy trì một cấu trúc linh hoạt cho phép bạn đáp ứng nhu cầu của các câu hỏi Task 1 trong từng trường hợp cụ thể.

Mặc dù là một công cụ mạnh mẽ, cuốn sách điện tử này không nên là nguồn duy nhất mà bạn rút ra để chuẩn bị cho kỳ thi của mình.

Cần nhớ rằng không có cuốn sách giáo khoa nào có thể thay thế giá trị của một thói quen luyện tập được quản lý dưới sự hướng dẫn của một huấn luyện viên IELTS chuyên nghiệp.

Các trang trong sách điện tử này là kết quả của nhiều tháng nghiên cứu, soạn thảo, chỉnh sửa, viết và viết lại và phản ánh các kỹ năng chuyên môn mà tôi đã xây dựng với tư cách là một huấn luyện viên IELTS kể từ năm 2004.


Có Thể Bạn Cần

Các chuyên đề ielts hữu ích khác trên  elish.vn  có thể bạn quan tâm như  Sách IELTS: tổng hợp sách tải miễn phí;  IELTS tips: chia sẻ phương pháp tự học.

IELTS speaking và IELTS reading: tổng hợp những bài mẫu để luyện nói và đọc theo chuẩn IELTS. Mục  IELTS listeningLuyện nghe  theo sách. Tiếp đến là  IELTS task 1 và  IELTS task 2: tổng hợp những bài mẫu band 8 giúp bạn có thêm nguồn tự ôn luyên  kỹ năng viết.

Nếu bạn là người mới, hoặc muốn ôn lại và cải thiện kiến thức cơ bản, bạn có thể xem thêm ở mục  Ngữ pháp tiếng Anh và Phát âm Tiếng Anh.

Trường hợp thấy việc tự học còn khó, bạn có thể tham khảo những khóa học online uy tín. Nếu cần hỗ trợ nào về tiếng Anh, hãy gửi yêu cầu vào mục  Hỏi Đáp Tiếng Anh.

Ngoài ra, hãy kết nối với elish.vn   trên những nên tảng xã hội khác như Youtube  và Facebook