IELTS Task 1: 5-Year Carbon Dioxide Emission in Japan

5-Year Carbon Dioxide Emission in Japan

Topic: The bar chart of 5-Year Carbon Dioxide Emission in Japan. Summarise the information and Write at least 150 words.

Answer

The bar graph above shows total annual carbon dioxide emission levels in Japan for the five year period from 2008 through 2012. Emission levels are measured in kilograms per kilowatt hour.

Emissions were highest in the 2008, the first year shown, at 750 kg/kWh. Emissions in 2009 dropped a small amount, to roughly 700 kg/kWh. The following year, 2010, total carbon dioxide emission was at approximately the same level. In 2011, the emission level dropped to its lowest point on the graph, dipping to around 600 kg/kWh. The level of emissions rose very slightly in 2012, the final year.

Overall, annual carbon dioxide emissions in Japan decreased after 2008, although the downward trend did not continue through the final year, 2012. From the first year shown to the last, the annual level of carbon dioxide emission decreased approximately 150 kg/kWh, or roughly twenty percent from the 2008. Most of this decrease occurred between 2010 and 2011.

(156 words band 9)


Có Thể Bạn Cần

Các chuyên đề ielts hữu ích khác trên elish.vn có thể bạn quan tâm như Sách IELTS: tổng hợp sách tải miễn phí; IELTS tips: chia sẻ phương pháp tự học.

IELTS speaking và IELTS reading: tổng hợp những bài mẫu để luyện nói và đọc theo chuẩn IELTS.

Mục IELTS listening: Luyện nghe theo sách.

Tiếp đến là IELTS task 1 và IELTS task 2: tổng hợp những bài mẫu band 8 giúp bạn có thêm nguồn tự ôn luyên kỹ năng viết.

Nếu bạn là người mới, hoặc muốn ôn lại và cải thiện kiến thức cơ bản, bạn có thể xem thêm ở mục Ngữ pháp tiếng Anh và Phát âm Tiếng Anh.

Trường hợp thấy việc tự học còn khó, bạn có thể tham khảo những khóa học online uy tín. Nếu cần hỗ trợ nào về tiếng Anh, hãy gửi yêu cầu vào mục Hỏi Đáp Tiếng Anh.

Ngoài ra, hãy kết nối với elish.vn trên những nên tảng xã hội khác như Youtube và Facebook cũng như Tiktok. Rất hữu ích!