IELTS Task 1: Average Life Expectancy per Country

IELTS Task 1: Average Life Expectancy per Country

The graph shows Average Life Expectancy per Country. Summarise the information and Write at least 150 words.

Answer

In the graph above, average life expectancy (in years) is compared for six countries: Monaco, the United States, the Philippines, Laos, Rwanda, and South Africa.

  • Tuổi thọ trung bình

The graph organizes the country from longest life expectancy to shortest, left to right. Individuals in Monaco have the longest life expectancy, well over 84 years. Next highest is the United States, with a life expectancy around 75 years. The Philippines is third highest, Laos is fourth, and Rwanda second to last. All of these have a life expectancy of more than 52 years. Of the six countries surveyed here, only South Africa has a life expectancy lower than this.

  • cao thứ ba

In summary, life expectancies from this survey of six countries vary widely.[1] That of Monaco (with the highest life expectancy) approaches twice that of South Africa (with the lowest life expectancy). In this graph, Europe and the US have the longest life expectancies, Asia is in the middle, and the African countries have the shortest life expectancies.

  • rất khác nhau

(162 words – band 9)


Có Thể Bạn Cần

Các chuyên đề ielts hữu ích khác trên elish.vn có thể bạn quan tâm như Sách IELTS: tổng hợp sách tải miễn phí; IELTS tips: chia sẻ phương pháp tự học.

IELTS speaking và IELTS reading: tổng hợp những bài mẫu để luyện nói và đọc theo chuẩn IELTS. Mục IELTS listening: Luyện nghe theo sách. Tiếp đến là IELTS task 1 và IELTS task 2: tổng hợp những bài mẫu band 8 giúp bạn có thêm nguồn tự ôn luyên kỹ năng viết.

Nếu bạn là người mới, hoặc muốn ôn lại và cải thiện kiến thức cơ bản, bạn có thể xem thêm ở mục Ngữ pháp tiếng Anh và Phát âm Tiếng Anh.

Trường hợp thấy việc tự học còn khó, bạn có thể tham khảo những khóa học online uy tín. Nếu cần hỗ trợ nào về tiếng Anh, hãy gửi yêu cầu vào mục Hỏi Đáp Tiếng Anh.

Ngoài ra, hãy kết nối với elish.vn trên những nên tảng xã hội khác như Youtube và Facebook cũng như Tiktok. Rất hữu ích!