IELTS Task 1: Billing Distribution for the Month of August 2015

IELTS Task 1: Billing Distribution for the Month of August 2015

Billing Distribution for the Month of August 2015. Summarise the information and Write at least 150 words.

Answer

The pie chart above depicts the distribution of total billing between five buildings for the month of August 2015.

Building A accounted for the greatest share of the billing, at 24.3 percent. Next was Building C, with exactly 22 percent of the total. Third, Building E’s share amounted to 20.1 percent. Building B took up 17.2 percent of the billing. The smallest share was that of Building D, at 16.4 percent.

Based on this pie chart, one can see that the billing was distributed relatively evenly between the five buildings. The percentage figures that accompany this visual representation all one to calculate more precisely the difference between the largest and smallest shares of the billing. Building A, with the greatest share, accounted for 8.9 percentage points more than the building with the smallest share, Building D. The three other buildings’ billing share was clustered in the gap between 24.3 and 16.4 percent.

(152 words – band 9)

Có Thể Bạn Cần

Các chuyên đề ielts hữu ích khác trên  elish.vn có thể bạn quan tâm như  Sách IELTS: tổng hợp sách tải miễn phí;  IELTS tips: chia sẻ phương pháp tự học.

IELTS speaking và IELTS reading: tổng hợp những bài mẫu để luyện nói và đọc theo chuẩn IELTS. Mục  IELTS listeningLuyện nghe  theo sách. Tiếp đến là IELTS task 1 và  IELTS task 2: tổng hợp những bài mẫu band 8 giúp bạn có thêm nguồn tự ôn luyên kỹ năng viết.

Nếu bạn là người mới, hoặc muốn ôn lại và cải thiện kiến thức cơ bản, bạn có thể xem thêm ở mục Ngữ pháp tiếng Anh và Phát âm Tiếng Anh.

Trường hợp thấy việc tự học còn khó, bạn có thể tham khảo những khóa học online uy tín. Nếu cần hỗ trợ nào về tiếng Anh, hãy gửi yêu cầu vào mục  Hỏi Đáp Tiếng Anh.

Ngoài ra, hãy kết nối với elish.vn  trên những nên tảng xã hội khác như Youtube và Facebook cũng như Tiktok. Rất hữu ích!