IELTS Task 1: Coastline Coverage by Country

Coastline Coverage by Country. Summarise the information and Write at least 150 words.

The bar graph above shows the coastline, in kilometers, held by each of five countries: Canada, Indonesia, Russia, the Philippines, and Japan.

Graphically, one can observe that the countries on the left possess more coastline than those on the right. Canada has the most coastline, with over 1 million kilometers. With over 700,000 kilometers of coastline, Indonesia’s coverage is second highest. Next is Russia, which contains just less than 600,000 kilometers of coastline. There are just over 300,000 kilometers of coastline in the Philippines. Japan has the fewest kilometers of coastline: around 250,000.

Based on the countries in this graph, one can surmise that the overall size of the country is a rough indicator of how much coastline it has. Canada, a large country, has the most coastline. On the other hand, Japan—which is much smaller than Canada overall—has the least amount of coastline, despite being an island.

(150 words)


Có Thể Bạn Cần

Các chuyên đề ielts hữu ích khác trên  elish.vn có thể bạn quan tâm như  Sách IELTS: tổng hợp sách tải miễn phí;  IELTS tips: chia sẻ phương pháp tự học.

IELTS speaking và IELTS reading: tổng hợp những bài mẫu để luyện nói và đọc theo chuẩn IELTS. Mục  IELTS listeningLuyện nghe  theo sách. Tiếp đến là IELTS task 1 và  IELTS task 2: tổng hợp những bài mẫu band 8 giúp bạn có thêm nguồn tự ôn luyên kỹ năng viết.

Nếu bạn là người mới, hoặc muốn ôn lại và cải thiện kiến thức cơ bản, bạn có thể xem thêm ở mục Ngữ pháp tiếng Anh và Phát âm Tiếng Anh.

Trường hợp thấy việc tự học còn khó, bạn có thể tham khảo những khóa học online uy tín. Nếu cần hỗ trợ nào về tiếng Anh, hãy gửi yêu cầu vào mục  Hỏi Đáp Tiếng Anh.

Ngoài ra, hãy kết nối với elish.vn  trên những nên tảng xã hội khác như Youtube và Facebook cũng như Tiktok. Rất hữu ích!