IELTS Task 1: Daily Activity Distribution per Day

Daily Activity Distribution per Day

The pie chart shows Daily Activity Distribution per Day. Summarise the information and Write at least 150 words.

This pie chart shows the share of time in a day that is generally occupied by each of five activities (these five activities add up to 100 percent). These common activities are sleeping, working, eating, travelling, and relaxing. By far the greatest portion of the day is consumed by work, at nearly 42 percent. Sleeping occupies the second highest portion of time: exactly one quarter of the day. Travelling accounts for nearly 17 percent of the day’s activity. Eating and relaxing each account for exactly 8.3 percent of daily activity.

In short, work makes up a very large share—although not a majority—of daily activity. At 41.7 percent it takes up more time than the other three waking activities combined, as eating, travelling, and relaxing total only 33.3 percent of daily activity. Added all together, waking activities account for three-fourths of all activity, and sleep accounts for only one-fourth.

(150 words)


Có Thể Bạn Cần

Các chuyên đề ielts hữu ích khác trên  elish.vn có thể bạn quan tâm như  Sách IELTS: tổng hợp sách tải miễn phí;  IELTS tips: chia sẻ phương pháp tự học.

IELTS speaking và IELTS reading: tổng hợp những bài mẫu để luyện nói và đọc theo chuẩn IELTS. Mục  IELTS listeningLuyện nghe  theo sách. Tiếp đến là IELTS task 1 và  IELTS task 2: tổng hợp những bài mẫu band 8 giúp bạn có thêm nguồn tự ôn luyên kỹ năng viết.

Nếu bạn là người mới, hoặc muốn ôn lại và cải thiện kiến thức cơ bản, bạn có thể xem thêm ở mục Ngữ pháp tiếng Anh và Phát âm Tiếng Anh.

Trường hợp thấy việc tự học còn khó, bạn có thể tham khảo những khóa học online uy tín. Nếu cần hỗ trợ nào về tiếng Anh, hãy gửi yêu cầu vào mục  Hỏi Đáp Tiếng Anh.

Ngoài ra, hãy kết nối với elish.vn  trên những nên tảng xã hội khác như Youtube và Facebook cũng như Tiktok. Rất hữu ích!