IELTS Task 1: January 2015 Temperature Variation in the Philippines | Line Graphs

IELTS Task 1: January 2015 Temperature Variation in the Philippines | Line Graphs

Topic: The line graphs of January 2015 Temperature Variation in the Philippines. Summarise the information and Write at least 150 words.

Answer

The preceding line graph tracks daily temperature fluctuations in the Philippines throughout the month of January 2015.

Temperatures at 12:00 PM are unsurprisingly the highest by far. Temperatures for this time of day varied between roughly 28 degrees and more than 32 degrees. The high temperature for the month was measured at noon on both January 21 and 29. Temperatures for the three other times shown (6:00 AM, 6:00 PM, and 12:00 AM) follow a similar trend to each other, fluctuating around 20 degrees. The coldest temperature for the month occurred on January 1, when a low of 15 degrees was recorded.

From January 1 to January 31 relatively little warming was seen overall, as illustrated by the trend line in the bottom section of the graph. A slight exception to this may be observed in the early morning temperature readings, as evidence by the peak 6:00 AM temperature on January 31.

(153 words band 9)


Có Thể Bạn Cần

Các chuyên đề ielts hữu ích khác trên elish.vn có thể bạn quan tâm như Sách IELTS: tổng hợp sách tải miễn phí; IELTS tips: chia sẻ phương pháp tự học.

IELTS speaking và IELTS reading: tổng hợp những bài mẫu để luyện nói và đọc theo chuẩn IELTS.

Mục IELTS listening: Luyện nghe theo sách.

Tiếp đến là IELTS task 1 và IELTS task 2: tổng hợp những bài mẫu band 8 giúp bạn có thêm nguồn tự ôn luyên kỹ năng viết.

Nếu bạn là người mới, hoặc muốn ôn lại và cải thiện kiến thức cơ bản, bạn có thể xem thêm ở mục Ngữ pháp tiếng Anh và Phát âm Tiếng Anh.

Trường hợp thấy việc tự học còn khó, bạn có thể tham khảo những khóa học online uy tín. Nếu cần hỗ trợ nào về tiếng Anh, hãy gửi yêu cầu vào mục Hỏi Đáp Tiếng Anh.

Ngoài ra, hãy kết nối với elish.vn trên những nên tảng xã hội khác như Youtube và Facebook cũng như Tiktok. Rất hữu ích!