IELTS Task 1: Line Graph of Approval Rating Of US President Churchill in 10 Years

IELTS Task 1: Line Graph of Approval Rating Of US President Churchill in 10 Years

Topic: Line Graph of Approval Rating Of US President Churchill in 10 Years. Summarise the information and Write at least 150 words.

Answer

This line graph tracks the approval ratings for a president’s 10 year term from 1985 to 1995.

The graph shows that in 1985, at the beginning of this president’s term, the percentage approval rating was below 30 percent. Approval moved above 30 percent in 1986 and increased very slightly in 1987. By 1988 approval of the president was at roughly 35 percent. In 1989 President Churchill ’s approval rating continue to improve, exceeding 39 percent. The level of approval held steady in 1990. From 1990 to 1992 approval again increased, reaching approximately 44 percent. This percentage remained level in 1993 and grew slightly in 1994. Approval peaked in the final year, 1994, at more than 45 percent.

In summary, President Churchill’s approval ratings grew throughout the 10 year term, increasing more than 15 percentage points. The lowest approval rating was in the first year, and the highest rating in the last year. At no point did the percentage approval decline.

(159 words – band 9)


Có Thể Bạn Cần

Các chuyên đề ielts hữu ích khác trên elish.vn có thể bạn quan tâm như Sách IELTS: tổng hợp sách tải miễn phí; IELTS tips: chia sẻ phương pháp tự học.

IELTS speaking và IELTS reading: tổng hợp những bài mẫu để luyện nói và đọc theo chuẩn IELTS.

Mục IELTS listening: Luyện nghe theo sách.

Tiếp đến là IELTS task 1 và IELTS task 2: tổng hợp những bài mẫu band 8 giúp bạn có thêm nguồn tự ôn luyên kỹ năng viết.

Nếu bạn là người mới, hoặc muốn ôn lại và cải thiện kiến thức cơ bản, bạn có thể xem thêm ở mục Ngữ pháp tiếng Anh và Phát âm Tiếng Anh.

Trường hợp thấy việc tự học còn khó, bạn có thể tham khảo những khóa học online uy tín. Nếu cần hỗ trợ nào về tiếng Anh, hãy gửi yêu cầu vào mục Hỏi Đáp Tiếng Anh.

Ngoài ra, hãy kết nối với elish.vn trên những nên tảng xã hội khác như Youtube và Facebook cũng như Tiktok. Rất hữu ích!