IELTS Task 2: The quality of life in large cities is decreasing [142]

Today, the quality of life in large cities is decreasing. Discuss the causes and solutions.

Phrases

 1. The global phenomenon of urbanisation
 2. albeit at a cost in the quality of life
 3. paradoxically
 4. metropolitan centres
 5. a positive self-reinforcing cycle
 6. overcrowding, exorbitant property prices
 7. traffic congestion
 8. population inflows
 9. existing infrastructure and security
 10. mitigate

Meaning

 1. Hiện tượng đô thị hóa toàn cầu
 2. mặc dù phải trả giá bằng chất lượng cuộc sống
 3. nghịch lý
 4. trung tâm đô thị
 5. một chu trình tự củng cố tích cực
 6. quá đông đúc, giá tài sản cắt cổ
 7. ùn tắc giao thông
 8. dòng dân cư
 9. cơ sở hạ tầng hiện có và an ninh
 10. giảm nhẹ

Essay

The global phenomenon of urbanisation from the beginning of industrialisation to the present day has brought opportunity and prosperity, albeit at a cost in the quality of life. With an increasing city population, the complexity of the challenges also increases. The causes and solutions for this are outlined below.

The causes for the decrease in the quality of life are paradoxically the prosperity endowed on such metropolitan centres. Their growth is largely due to the increase of opportunities on offer, which in turn increases their attractiveness; essentially they are trapped in a positive self-reinforcing cycle. However, this eventually leads to a decrease in the quality of life as the city can experience overcrowding, exorbitant property prices, and increased vulnerability to terrorist attacks. For example, the density of London makes it a more efficient place to attack, when compared to a smaller city, such as Bradford. Therefore, due to continuous growth and prosperity, urban citizens, especially the less well off, often experience a lower standard of living.

Considering the solutions, greater investment in public transport would ease traffic congestion, as would bike lanes. In theory this would reduce air pollution and possibly improve the wellbeing of the population if they did adopt a more active lifestyle and cycle to work. To counter violent terrorist attacks, cities could embark on CCTV installations, so as to closely monitor for threats. For example, it is said, the CCTV in London has foiled many potential attacks, and therefore greatly increased the security of its citizens.

To conclude, a wealthy city attracts large population inflows, which then cause pressure on existing infrastructure and security. Various solutions exist to mitigate such drawbacks, but nevertheless a definite solution has yet to be found.


Có Thể Bạn Cần

Các chuyên đề ielts hữu ích khác trên  elish.vn có thể bạn quan tâm như  Sách IELTS: tổng hợp sách tải miễn phí;  IELTS tips: chia sẻ phương pháp tự học.

IELTS speaking và IELTS reading: tổng hợp những bài mẫu để luyện nói và đọc theo chuẩn IELTS. Mục  IELTS listeningLuyện nghe  theo sách. Tiếp đến là IELTS task 1 và  IELTS task 2: tổng hợp những bài mẫu band 8 giúp bạn có thêm nguồn tự ôn luyên kỹ năng viết.

Nếu bạn là người mới, hoặc muốn ôn lại và cải thiện kiến thức cơ bản, bạn có thể xem thêm ở mục Ngữ pháp tiếng Anh và Phát âm Tiếng Anh.

Trường hợp thấy việc tự học còn khó, bạn có thể tham khảo những khóa học online uy tín. Nếu cần hỗ trợ nào về tiếng Anh, hãy gửi yêu cầu vào mục  Hỏi Đáp Tiếng Anh.

Ngoài ra, hãy kết nối với elish.vn  trên những nên tảng xã hội khác như Youtube và Facebook cũng như Tiktok. Rất hữu ích!