IELTS Task 2: People attend colleges or universities for many different reasons [1]

People attend colleges or universities for many different reasons (for example, new experiences, career preparation, increased knowledge etc.). Why do you think people attend colleges or universities?

Topic: People attend colleges or universities for many different reasons (for example, new experiences, career preparation, increased knowledge etc.). Why do you think people attend colleges or universities?

Chủ đề này liên quan đến Giáo dục, vì sao mọi người lại theo học cao đẳng đại học. Bạn có thể xem thêm những ý tưởng và từ vựng IELTS ở bài Education Topic.


Mở bài

People primarily enroll in a college or university to achieve the necessary education and degree [1] they require to build a career. [2] Apart from the career, people seek higher studies to gain knowledge, [3] to enhance social status [4] and learn more about diverse cultures. [5]

 1. đạt được trình độ học vấn và bằng cấp cần thiết
 2. xây dựng sự nghiệp
 3. để có được kiến thức
 4. nâng cao địa vị xã hội
 5. nền văn hóa đa dạng

Thân bài

The current society and its educational structures are far different than they had been a century back [1] when a self-educated person [2] could gain a good career and parents could arrange private tutors to ensure their children’s education. But in today’s world, universities are the authority to declare a person to have the necessary education to be ready for the job. People are going to universities because this is the most common way of getting the education. [3] The sole purpose of a college or university is to ensure the proper theoretical and moral education [4] to build the ideal citizens the country needs and this is the system which is unquestionably accepted by the society. People who do not have the plan to use their certificate to get a job either because they have other career plans or may be blessed with inherited fortune. [5]

 1. khác xa so với cách đây một thế kỷ
 2. một người tự học
 3. cách phổ biến nhất để nhận được giáo dục
 4. giáo dục lý luận và đạo đức đúng đắn
 5. có thể được may mắn với tài sản thừa kế

Many go to these educational institutes to learn values, gather ideas and education they require to be good humans. In fact, education is a borderline between a savage person and a good man and this is another reason the society has adopted the idea of education for all.

 • kẻ xấu & người tốt

Some people go to universities to get further education to enhance their horizon or to improve their job position and salary. Others go to the colleges and universities to let the world know that they are educated. Funny this may seem but many people simply consider the higher education as the status they require to get a higher position in the society.

 • nâng cao kiến thức

Kết bài

In conclusion, education, experiencing diverse cultures and customs, getting prepared for the future career, improving job position, subject matter interests and social status are the main reasons for people to attend colleges and universities

 • văn hóa và phong tục đa dạng


Có Thể Bạn Cần

Các chuyên đề ielts hữu ích khác trên  elish.vn có thể bạn quan tâm như  Sách IELTS: tổng hợp sách tải miễn phí;  IELTS tips: chia sẻ phương pháp tự học.

IELTS speaking và IELTS reading: tổng hợp những bài mẫu để luyện nói và đọc theo chuẩn IELTS. Mục  IELTS listeningLuyện nghe  theo sách. Tiếp đến là IELTS task 1 và  IELTS task 2: tổng hợp những bài mẫu band 8 giúp bạn có thêm nguồn tự ôn luyên kỹ năng viết.

Nếu bạn là người mới, hoặc muốn ôn lại và cải thiện kiến thức cơ bản, bạn có thể xem thêm ở mục Ngữ pháp tiếng Anh và Phát âm Tiếng Anh.

Trường hợp thấy việc tự học còn khó, bạn có thể tham khảo những khóa học online uy tín. Nếu cần hỗ trợ nào về tiếng Anh, hãy gửi yêu cầu vào mục  Hỏi Đáp Tiếng Anh.

Ngoài ra, hãy kết nối với elish.vn  trên những nên tảng xã hội khác như Youtube và Facebook cũng như Tiktok. Rất hữu ích!