Luyện nghe tiếng Anh qua bản tin song ngữ Anh Việt ( đọc chậm)

Chia sẻ bạn hoc tiếng Anh chuỗi videos Luyện nghe tiếng Anh qua những bản tin với giọng đọc đa dạng kèm phụ đề tiếng Anh và giải thích ngữ nghĩa thêm bằng tiếng Anh. Đây là nguồn luyện nghe đang được nhiều người học sử dụng làm nguồn nghe.

Để cập nhật bài viết mới, hãy kết nối với elish.vn trên các nền tảng khác Facebook – Youtube – LinkedIn – Tiktok