003 Bài tập phát âm tiếng Anh: Âm /b/ và âm /p/

Trong bài tập phát âm ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về hai âm Âm /b/ và âm /p/. Hai âm này phát âm tương đối giống nhau. Sự khác biệt chính là sức bật hơi ra của âm /p/ mạnh hơn Âm /b/.

Một số từ mang âm /b/ và âm /p/

Bạn có thể phát âm hai âm này trong video phát âm chuẩn UK. Sau đây là một số từ vựng có âm này.

/b/bowlboybandboat
/p/putpickpeoplepencil

1. Âm /b/

ExamplesTranscriptionMeaning
bow/baʊ/cái cung
back/bæk/lung, phía sau

2. Âm /p/

ExamplesTranscriptionMeaning
part/pɑːt/phần, bộ phận
pie/paɪ/bánh nướng

Nếu cần hỗ trợ nào hãy liên hệ qua Facebook Page. Mời bạn kết nối với Team trên FacebookYoutube.