002 Bài tập phát âm tiếng Anh: âm đuôi “s” và “es”

Tiếp theo bài hôm nay trong chuỗi những bài tập phát âm tiếng Anh, chúng ta đi với với phần phát âm âm đuôi “s” và “es”. Đây là âm quan trọng và thường hay dùng trong việc học tiếng Anh.

Cách phát âm âm đuôi “s” và “es”

Cách phát âm dựa vào 3 nguyên tắc sau:

  • Đuôi /s/ hoặc /es/ được phát âm là /z/ khi từ có tận cùng bằng các phụ âm hữu thanh /b/, /d/, /g/, /v/, /ð/, /m/, /n/, /ŋ/, /l/, /r/ và các nguyên âm.
  • Đuôi /s/ hoặc /es/ được phát âm là /s/ khi từ có tận cùng bằng các phụ âm vô thanh: /p/, /t/, /k/, /f/, /θ/.
  • Đuôi /s/ hoặc /es/ được phát âm là /iz/ khi từ có tận cùng bằng các phụ âm gió /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/, /tʃ/, /dʒ

Bài tập áp dụng

Dựa vào 3 nguyên tắc trên hãy sắp xếp các từ bên dưới vào đúng ô phát âm

walks sees matches devotes studies stays apples kisses learns plays succeeds prevents lamps coughs flourishes roses consumes cancels wants likes works trains watches wishes paints stops villages pushes switches astonishes

/s//z//iz/
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………

Sau khi làm xong, hãy kiểm tra kết quả ở phần đáp án nhé


Nếu cần hỗ trợ nào hãy liên hệ qua Facebook Page. Mời bạn kết nối với Team trên FacebookYoutube.

>> phát âm tiếng Anh: Âm /b/ và âm /p/