Truyện song ngữ: Shake off problems | Thoát khỏi rắc rối

Shake off problems | Tận dụng những bất lợi

Shake off problems

A man and his donkey were on the way to grazing while the donkey fell into a huge pit. The man was shaken and tried hard to pull off his favorite donkey up to the ground.

Despite his strenuous attempts, he failed to bring the donkey back. But he can’t leave the donkey to starve and die with pain for days.

So he decided to bury him alive and make his death smoother. So he started pouring soil over the donkey in the pit. When he poured the soil, the donkey felt the load and shook it off and he stepped on it.

He did the same every time when the soil was poured on his body. In the end, he reached the ground level and easily walked away to graze in the green pastures.

Don’t choose to live with your problem. Just shake off your problems and stand on it and step up in life after learning from them. Every bad experience is a new learning. So get the positives out of it and work towards your goals.

Vocabulary

 • donkey (n) con lừa
 • grazing (n) vùng chăn gia súc
 • huge (a) to, lớn
 • shaken (a) run run
 • favorite (a) yêu thích
 • ground (n) mặt đất
 • strenuous (a) đòi hỏi cố gắng lớn, căng thẳng, vất vả
 • attempt (n) sự cố gắng
 • starve (v) đói lả
 • bury (v) chôn cất
 • smooth (a) trôi chảy, suôn sẻ
 • pout (v) rót, đổ
 • load (v) gánh nặng
 • shake off (phrasal verb) cắt đuôi
 • soil (n) đất
 • pasture (n) đồng cỏ
 • experience (n) trải nghiệm, kinh nghiệm
 • positive (a) tích cực, lạc quan
 • goal (n) mục tiêu, mục đích
 • alive (a) còn sống, chưa chết


Thoát khỏi rắc rối

Một ngày nọ, một người đàn ông dắt một con lừa đang trên đường đi đến đồi cỏ thì chú lừa bị trượt chân xuống một chiếc hố sâu. Người đàn ông sợ hãi và cố kéo chú lừa của mình lên trên mặt đất.

Tuy nhiên, dù ông có nỗ lực đến đâu thì cũng không thể nào cứu được chú lừa của mình nhưng lại không nỡ để nó đói và chết trong những ngày tới được.


Chính vì vậy ông quyết định chôn sống nó và giúp nó được chết một cách nhẹ nhàng nhất. Ông quyết định đổ đất xuống lên con lừa dưới cái hố sâu đó.

Khi ông đổ đất, con lừa dường như cảm nhận được sức nặng nên đã lắc mạnh phần đất cát đó và bước lên nó, và mỗi khi đất đá được đổ xuống nó lại lắc mạnh và bước lên. Đến cuối cùng, nó bước lên đến mặt đất và dễ dàng bước đi
gặm cỏ trên đồi cỏ xanh mướt.

Chúng ta đừng nên chọn sống chung với những bất lợi. Chỉ cần tận dụng những bất lợi ấy và đứng lên nó cũng như tiếp tục sống bằng những bài học từ chúng.

Bất kể những trải nghiệm thất bại nào cũng đều là những bài học hữu ích, chính vì vậy hãy suy nghĩ thật tích cực và bước tiếp đến mục tiêu của chính mình.


>> Xem thêm những truyện song ngữ khác