The King and His Hurt Feet | Chuyện Nhà Vua và Đôi chân đau | Truyện Song Ngữ Anh Việt

Luyện tiếng Anh qua truyện song ngữ Anh – Việt, vừa giải trí vừa nâng cao kỹ năng tiếng Anh. Câu chuyện hôm này là The King and His Hurt Feet – Chuyện Nhà Vua và Đôi chân đau. Hy vọng qua câu chuyện này, giúp bạn tăng thêm kỹ năng tiếng Anh và rút ra được bài học cuộc sống từ câu chuyện ý nghĩa này.

Để cập nhật bài viết mới nhanh nhất, hãy kết nối với elish.vn trên các nền tảng khác Facebook – Youtube – LinkedIn –  Tiktok

The King and His Hurt Feet

Kevin is the king of the land of Genovia. He rules the whole country. His country is very wealthy and rich in natural resources. For that, he is proud of his wise rulership. One day, he wants to visit every corner of his country. He wants to know the lives of his people. From the morning, he goes to every distant village and town. He walks around and greets people with kindness.

When he returns to his palace again, he complains about the road. His feet are in pain because the roads are all very rocky and hard to walk. That feeling is such a pain in his neck. Therefore, Kevin orders his men to cover every road in the country with soft leather.

Covering every road with leather requires a lot of cow skin. It will take a lot of hard work from his men. And to execute this, he will have to spend a lot of money.

The queen listens to Kevin’s plan and gives it some thoughts. After a while, she asked the king: “Why are you going to spend a lot of money on this? Instead of covering each road, why don’t you just cut a piece of leather and cover your own feet with it?”

Her suggestion makes Kevin surprised, but he thinks the queen was right. He decides to make a pair of shoes for himself and not to cover any roads.

Chuyện Nhà Vua và Đôi chân đau

Kevin là đức vua của xứ sở Genovia. Ông cai trị cả một đất nước rộng lớn. Vương quốc của ông rất thịnh vượng và giàu có tài nguyên. Cũng chính vì thế mà ông rất tự hào về sự anh minh của mình.

Một ngày nọ, ông muốn đi vi hành xem xét khắp nơi trong vương quốc của mình. Ông muốn biết cuộc sống của những thần dân nơi đây. Từ sáng sớm, ông đã khởi hành đến những ngôi làng xa xôi nhất. Ông dạo quanh khắp nơi và hỏi thăm thần dân của mình rất niềm nở.

Nhưng khi trở về cung điện của mình, ông than phiền về những con đường trong vương quốc của mình. Chân ông đau buốt vì đường khắp nơi đều lởm chởm đá và rất khó đi. Cảm giác ấy rất khó chịu với ông. Chính vì thế, Kevin đã ra lệnh cho bộ hạ của mình phủ kín tất cả những con đường trong vương quốc bằng vải da mềm.

Việc lót đường này sẽ đòi hỏi rất nhiều da bò. Ngoài ra còn sẽ tiêu tốn rất nhiều nhân công. Đồng thời để làm được điều này, ông sẽ phải bỏ ra rất nhiều tiền.

Hoàng hậu nghe thấy kế hoạch của Kevin và suy nghĩ. Sau hồi lâu, hoàng hậu mới cất tiếng hỏi rằng: “Sao bệ hạ phải tốn nhiều tiền của như thế để làm gì? Thay vì phải lót da toàn bộ đường trong vương quốc, bệ hạ chỉ cần cắt một mảnh da bọc vào chân mình là được rồi.”

Lời nói của hoàng hậu khiến Kevin rất ngạc nhiên nhưng lại thấy rất chí lý. Thế là ông quyết định làm cho mình một đôi giày và bỏ ý định lót đường kia