The Merchant and His Donkey | Chuyện Thương Nhân và Con Lừa | Truyện Song Ngữ Anh Việt

Luyện tiếng Anh qua truyện song ngữ Anh – Việt, vừa giải trí vừa nâng cao kỹ năng tiếng Anh. Câu chuyện hôm này là The Merchant and His Donkey – Chuyện Thương Nhân và Con Lừa. Hy vọng qua câu chuyện này, giúp bạn tăng thêm kỹ năng tiếng Anh và rút ra được bài học cuộc sống từ câu chuyện ý nghĩa này.

Để cập nhật bài viết mới nhanh nhất, hãy kết nối với elish.vn trên các nền tảng khác FacebookYoutubeLinkedIn –  Tiktok

The Merchant and His Donkey

Matt the merchant is a salt seller. He sells salt in a market far away from his home. Every day, he carries the salt bag on Dylan the donkey to the market.

On the way to the market, they have to cross a stream. One day, Dylan the donkey gets hurt in his leg from a fall. The injury makes him feel weak like a kitten. When they cross the stream, he suddenly tumbles down the stream and the salt bag also falls into the water. The salt dissolves in the water. Without the salt, the bag becomes very light to carry. Dylan is happy because he no longer feels weight on his shoulders.

Then every day, he starts to play the same trick. He pretends to be hurt and fall into water so the bag will becomes lighter. Matt is unhappy with the situation. After a few days, he comes to understand the trick and decides to teach Dylan a lesson. The next day, he puts a cotton bag on the donkey. Again Dylan plays the same trick. He hopes that the cotton bag will still become lighter like last times.

But when the cotton gets wet, it becomes very heavy to carry. Dylan begins to suffer the weight. He learnt a lesson. From now on, he is not going to play the trick anymore and Matt is very happy

Chuyện Thương Nhân và Con Lừa

Thương nhân Matt là một người buôn muối. Ông bán muối tại một khu chợ cách nhà rất xa. Mỗi ngày, ông phải chất bao muối lên lưng chú lừa Dylan để mang đến chợ bạn.

Trên đường đi đến chợ, cả hai phải băng qua một dòng suối. Một ngày nọ, chú lừa Dylan ngã và bị thương ở chân. Vết thương khiến chú ốm yếu như một chú mèo con vậy. Khi băng qua con suối, chú bỗng bị vấp chân ngã xuống dòng suối và hất luôn cả bao muối xuống nước. Muối nhanh chóng bị hòa tan vào nước. Không còn muối bên trong, chiếc túi trở nên rất nhẹ và dễ vác hơn rất nhiều. Dylan thấy thế liền rất vui vì chú không còn phải gánh nặng trên vai mình nữa.

Thế là mỗi ngày sau đó, chú lại tiếp diễn trò cũ. Chú giả vờ đau và ngã xuống nước để túi muối nhẹ đi.

Matt thấy tình hình này thì chẳng vui chút nào. Sau vài ngày, ông nhận ra mánh khóe của Dylan và quyết định dạy cho chú lừa một bài học. Ngày hôm sau, ông cho chú chở một bao chứa đầy gòn.

Dylan vẫn cứ thế sử dụng mánh cũ. Chú nghĩ túi bông rồi cũng sẽ nhẹ đi như những lần trước mà thôi.

Nhưng bông gòn khi bị ngấm nước lại nặng hơn gấp bội. Dylan bắt đầu thấy được sức nặng trên lưng mình. Chú đã học được một bài học. Kể từ ấy, chú không dám dùng mánh khóe ấy nữa và hiển nhiên, Matt rất vui vì điều này.