Tổng hợp điểm ngữ pháp tiếng Anh lớp 8 chương trình mới

MUA SẮM ONLINE ELISHVN SALE OFF

Trong bài chia sẻ hôm nay, chúng ta cùng ôn và tổng hợp điểm ngữ pháp tiếng Anh lớp 8 chương trình mới. Việc tổng lợp lại sẽ giúp cho các bạn dễ hình dung những kiến thức nào cần học trong chương trình cả năm.

Nếu để ý, các bạn sẽ thấy ngữ pháp được lặp đi lặp lại qua các năm chứ không hề có điểm gì mới nhiều khiến các bạn cảm thấy quá áp lực cho phần ngữ pháp tiếng Anh. Hãy thử so sánh xem lớp 7 nằm ngoái và năm lớp 8 này có bao nhiêu điểm ngữ pháp mới.

Nếu bạn là người mới học tiếng Anh và kiến thức căn bản chưa vững. Tham khảo thêm phần Ngữ pháp tiếng Anh và phần Phát Âm Cơ Bản. Nếu thấy việc tự học khó, có thể tham khảo những khóa học online chất lượng tại mục Khóa Học Online. Và không quên là các sách tiếng Anh tại elish.vn là tải miễn phí nhé.

Unit 1:
Động từ chỉ ý thích
Unit 7:
Mệnh đề If loại 1
Unit 2:
So sánh hơn của tính từ hoặc trạng từ
Unit 8:
Ôn tập lại các thì đã học:
Hiện tại đơn
Hiện tại tiếp diễn
Hiện tại hoàn thành
Hiện tài hoàn thành tiếp diễn
Unit 3:
Dạng câu hỏi Wh – trong tiếng Anh
Câu hỏi dạng Yes/No
Mạo từ a, an và the
Unit 9:
Dạng bị động
Quá khứ hoàn thành
Unit 4:
Cách dùng Should và Shouldn’t
Cách dùng Have to
Unit 10:
Tương lai tiếp diễn
Các động từ theo mẫu V to V
Unit 5:
Câu đơn và câu ghép
Unit 11:
Tương lai đơn
Tương lai tiếp diễn
Tương lai hoàn thành
Tương lai hoàn thành tiếp diễn
Câu tường thuật
Unit 6:
Quá khứ đơn
Unit 12:
Cách dùng May và Might

Như vậy, với bài chia sẻ điểm ngữ pháp tiếng Anh lớp 8 này, bạn đã có tổng hợp những điểm ngữ pháp của chương trình lớp 8 bộ giáo trình mới. Hãy tranh thủ học và thực hành, vì lượng kiến thức theo mỗi năm sẽ tăng lên. Và bạn sẽ cảm thấy bị ngợp khi rơi vào tình trạng “mất gốc” hoặc “mất căn bản”.

Nhiều nội dung tiếng Anh thú vị hữu ích được elish.vn cập nhật trên nền tảng khác như FacebookYoutubeLinkedInTiktok