Truyện tiếng Anh: Ad About Racism

Truyện tiếng Anh: Ad About Racism

Hôm nay chúng ta sẽ đọc một bản tin về chủ đề rất là nóng trên thế giới. Cụ thể là tại Mỹ. Đó là vụ một anh da đen bị cảnh sát gì cổ và đã qua đời. Việc này làm rúng động cả nước Mỹ. Trong bản tin hôm nay, sẽ nói về hãng giày Nike đã kêu gọi mọi người đứng lên như thế nào. Qua bản tin: Ad About Racism.

Từ vựng hôm nay

Trong bản tin Ad About Racism hôm nay, chúng ta có kha khá từ vựng. Tuy nhiên cũng tùy từng bạn đọc mà sẽ là ít hay nhiều hoặc vừa. Mình đưa ra một số từ in đậm. Khuyến khích các bạn học theo cụm từ sẽ dễ nhớ hơn vì có ngữ cảnh.

  • nationwide protests (n) những cuộc biểu tình chống đối diễn ra khắp cả nước
  • police brutality (n) sự bạo lực của lực lượng cảnh sát
  • all-text ad (n) hiểu là quảng cáo chỉ bằng chữ thôi (không có hình ảnh, clip gì cả)
  • anti-racism causes (n) chủ trương, niềm tin về việc chống phân biển chủng tộc
  • national anthem (n) quốc ca

Điểm ngữ pháp

Các Thì sử dụng trong bài Ad About Racism đều là những Thì hết sức căn bản trong tiếng Anh. Không quá khó. Các bạn để ý những cách dùng từ sẽ rất hữu ích sau này áp dụng. Những cụm từ được in đỏ đáng lưu ý.

Ad About Racism

In the US, following nationwide protests against police brutality, the company Nike is encouraging people to speak up about racism and not remain silent.

Nike posted the all-text ad on Friday, and it twists the brand´s famous slogan ´Just Do It´ by urging people to ´For Once, Don´t Do It.´

In the past, Nike was criticized for supporting anti-racism causes.

For example, the company supported the former NFL star, Colin Kaepernick, who famously knelt during the national anthem instead of standing, as a form of a protest against police brutality in the US.

Another sneaker brand, Adidas, responded to Nike´s ad in solidarity of the message.

It said that only together people can make a change and move forward.

Bản dịch Ad About Racism

Tại Mỹ, ủng hộ cuộc đấu tranh toàn quốc chống lại việc bạo lực của cảnh sát, công ty Nike đang cổ động mọi người nói lên về việc phân biệt chủng tộc và không nên giữ im lặng.

Nike đăng một quảng cáo bằng chữ vào hôm thứ Sáu, và thay slogan nổi tiếng của thương hiệu “Just Do It” thành “For Once, Don’t Do It” nhằm kêu gọi mọi người.

Trước đây, Nike từng bị lên án chỉ trích về việc ủng hộ chủ trương chống phân biệt chủng tộc.

Chẳng hạn, công ty ủng hộ một ngôi sao NFL, Colin Kaepernick, người đã quỳ gối trong khi hát quốc ca thay vì đứng, cũng là một hình thức về việc phản đối chống lại sự bạo lực của cảnh sát tại Mỹ.

Một thương hiệu giày nổi tiếng khác, Adidas, cũng tán thành quảng cáo của Nike trong việc đồng lòng của thông điệp.

Đó là cùng nhau mọi người có thể tạo ra sự thay đổi và tiến lên phía trước.

>> Truyện tiếng Anh: Journalism and Protests