Truyện tiếng Anh: Journalism and Protests

Hôm nay chúng ta sẽ có một bản tin ngắn về thời sự thế giới tại nước Nga nhé. Qua bản tin ngắn Journalism and Protests để xem chuyện gì đã xảy rơi với người đàn ông trong ảnh.

Từ vựng hôm nay

Hôm nay chúng ta có những từ vựng liên quan đến chính trị một ít, nhưng những từ nay đều có thể sử dụng được trong đời sống hằng ngày.

  • Journalist = reporter (n) đều mang nghĩa nhà báo trong ngữ cảnh này
  • Exposé (n) một bài báo viết về một thông tin sự kiện, thường là những chuyện xấu (tham nhũng, hối lộ, gian lận,…)
  • Demonstration (n) cuộc biểu tình
  • Russian authorities (n) nhà chức trách, những người có thẩm quyền trong nhà nước
  • Charges (n) những cáo buộc
  • To get involved = take part in = participate (v) tham gia vào
  • To fire (v) trong ngữ cảnh này là sa thải, không phải là lửa nhé

Điểm ngữ pháp

Trong bản tin Journalism and Protests này, là một câu chuyện diễn ra trong quá khứ. Nên chúng ta sẽ thấy nhiều Quá khứ đơn (diễn tả việc xảy và biết rõ thời gian), và Hiện tại hoàn thành (việc xảy ra nhưng không nhắc thời gian quá khứ). Hiện tại đơn (chỉ sự việc đang có ở hiện tại).

Journalism and Protests

Russia is definitely not the safest country for journalists – people say that 58 reporters have been killed in the country since 1992. Most recently, Ivan Golunov, an investigative reporter for the news site Meduza, was arrested on June 6.

He was known for his exposés on local government corruption in Moscow. The police said that he had drugs which he was going to sell, which could lead to up 20 years in prison, but his supporters said that the police planted the drugs.

His arrest led to demonstrations which pushed Russian authorities to set the journalist free. However, the demonstrations continued until last Wednesday, ever after charges against Golunov were dropped.

Police responded to the demonstrations, arresting more than 500 people, which included a leading opposition politician. On Thursday, the Kremlin got involved and fired two police major generals in Moscow and the city’s drug control chief for their roles in opening a criminal case against Golunov.

Bản dịch Journalism and Protests

Nga chắc chắn không phải là quốc gia an toàn nhất cho các nhà báo – đã có 58 nhà báo bị sát hại tại đây từ 1992. Gần đây nhất, Ivan Golunov, một nhà báo chuyên về mục điều tra làm cho tạp chí tin tức Meduza, đã bị bắt vào 6/6.

Anh bị bắt về tội đưa ra những thông tin về việc tham nhũng của chính quyền địa phương ở Moscow. Cảnh sát nói rằng anh ấy tàng trữ thuốc phiện và đang bán chúng, và tội danh này có thể tới 20 năm, nhưng những người ủng hộ anh nói rằng là do cảnh sát sắp xếp vụ việc.

Việc anh bị bắt giữ đã tạo ra một cuộc biểu tình và việc này đã buộc các nhà chức trách Nga thả cho anh tự do. Tuy nhiên, cuộc biểu tình vẫn tiếp tục tới cuối thứ tư vừa rồi, dù rằng sau những cáo buộc chống lại Golunov đã bị bãi bỏ.

Cảnh sát đã phản ứng lại cuộc biểu tình, bắt hơn 500 người, và việc này cũng bao gồm 1 nhà chính trị chống hàng đầu. Vào thứ Năm, Kremlin đã tham gia vào  sa thải hai tướng cảnh sát ở Moscow và trưởng điều tra thuốc phiện của thành phố trong việc mở cuộc điều tra chống lại Golunov.

>> Truyện tiếng Anh: Hong Kong Cancels Special Event