Truyện tiếng Anh: Journalist Has Problems

Journalist Has Problems

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một số từ vựng liên quan đến lĩnh vực báo chí và tội phạm. Qua bản tin Journalist Has Problems, bạn vừa học thêm tiếng Anh vừa cập nhật tin tức thế giới.

Từ vựng hôm nay

Bạn đã đọc hiểu được bao nhiêu phần trăm của bản tin Journalist Has Problems? Trong bài này cũng có những từ và cụm từ đi chung cũng rất hay mà bạn có thể lưu ý.

  • Filipino American journalist: người Mỹ gốc Phi – chúng ta có thể đổi qua Vietnamese American men/women – nếu muốn nói những người việt sinh ra ở Việt Nam nhưng di dân và lớn lên ở Mỹ và có quốc tịch Mỹ. Tạm gọi là Việt Kiều.
  • to be found guilty: được tìm thấy phạm tội/ buộc tội. đây là hình thức bị động.
  • cyberlibel = cyber libel: một việc làm là cung cấp thông tin sai sự thật, ảnh hưởng đến danh tiếng ai đó.
  • To grow up: lớn lên, trong bài là quá khứ nên đổi thành dạng grew up
  • a news site = a news website: trang web về tin tức
  • condemn (v) phê phán, phản đối điều gì đó mạnh mẽ = chỉ trích mạnh mẽ, lên án mạnh mẽ.

Journalist Has Problems

Filipino American journalist, Maria Ressa, has been found guilty of cyberlibel, and she could spend up to 6 years in prison.

Ressa grew up in the US, and she studied at an American university. She was honored as Time´s 2018 Person of the Year for her reporting work. She founded a news site, which has been very critical of the Philippines president´s brutal war on drugs.

Ressa and another reporter were charged with violating a new libel law in an article that linked a high-profile businessman to a murder, trafficking, and drug smuggling. However, the law was created after the article was published. Human rights groups and reporting organizations have condemned the charges, and they called them an attack on the free press.

Bản dịch tham khảo

Một nhà báo người Mỹ gốc Philippines, Maria Ressa, bị buộc tội về bài báo sai sự thật, và bà có thể phải chịu mức án lên đến 6 năm tù.

Ressa lớn lên ở Mỹ, và bà đã học tại Đại học Mỹ. Bà được vinh danh như là nhân vật của năm 2018 của tạp chí Time cho sự nghiệp của bà. Bà thành lập một trang web tin tức, với rất nhiều nội dung liên quan đến cuộc chiến thuốc phiện của tổng thống Philippines.

Ressa và một nhà báo khác bị cáo buộc về tội vi phạm điều luật mới vềcáo buộc sai sự thật trong một bài báo nói lên sự liên quan đến của một doanh nhân với một kẻ giết người, buôn người, và buôn thuốc phiện. Tuy nhiên, luật được ban hành sau khi bài viết. Các nhóm về quyền con người và những tổ chức báo cáo đã lên án mạnh mẽ cáo buộc. Và họ gọi đó là một cuộc tấn công vào sự tự do báo chí.

>> Truyện tiếng Anh: Russia and EU Elections