Two Friends and the Bear | Hai Người Bạn và con Gấu | Truyện Song Ngữ Anh Việt

Luyện tiếng Anh qua truyện song ngữ Anh – Việt, vừa giải trí vừa nâng cao kỹ năng tiếng Anh. Câu chuyện hôm này là Two Friends and the Bear – Hai Người Bạn và con Gấu. Hy vọng qua câu chuyện này, giúp bạn tăng thêm kỹ năng tiếng Anh và rút ra được bài học cuộc sống từ câu chuyện ý nghĩa này.

Để cập nhật bài viết mới nhanh nhất, hãy kết nối với elish.vn trên các nền tảng khác Facebook – Youtube – LinkedIn –  Tiktok

Two Friends and the Bear

Nate and Mike were friends. They started to hang out with each other when they were in high school.

In a summer, they decided to go on a trip for their holiday. They drove their way straight to the forest outside the town. Upon arriving, they went for a walk into a forest to enjoy the beauty of nature. Suddenly, they saw a bear. It was slowly coming at them with anger on its face. They became frightened and got their hair stood up on the back of their neck.

Mike knew all about climbing trees. He ran up to a tree and climbed up quickly at once. He didn’t think of Nate. Nate had no idea how to climb the tree.

Nate thought for a second. He heard that animals like bears don’t prefer dead bodies so he fell to the ground and held his breath. The bear came closer to Nate’s anxiety and nervouness. But it just sniffed him and thought he was dead. Therefore, it went on its way.

After a while, Mike sighed in relief and got off the tree. He approached and asked Nate: “What did the bear whisper into your ears?” With an expression of despise on his face, Nate replied: “The bear taught me that a friend in need is a friend indeed. He asked me to keep away from friends like you.”

học tiếng Anh online uy tín chất lượng.

Hai người bạn và con gấu

Nate và Mike là hai người bạn. Họ đã bắt đầu chơi với nhau từ khi còn học trung học.

Một mùa hè nọ, cả hai quyết định đi du lịch vào kỳ nghỉ hè. Hai người bạn lái xe thẳng đến bìa rừng ngoài thị trấn. Ngay khi vừa đến nơi, họ liền đi dạo một vòng khu rừng để thưởng ngoạn thiên nhiên tươi đẹp. Bỗng nhiên, cả hai thấy một con gấu. Nó đang chầm chậm tiến về phía họ với vẻ mặt vô cùng giận dữ.

Hai người ai nấy đều hoảng sợ và lạnh buốt cả xương sống. Mike thì rất giỏi trèo cây. Chẳng mấy chốc cậu đã chạy đến bên một gốc cây và trèo thẳng lên ấy. Cậu chẳng nghĩ gì đến Nate cả. Nate lại chẳng biết gì về chuyện trèo cây.

Nate suy nghĩ trong chốc lát. Cậu đã từng nghe bảo rằng những loài động vật như gấu không thích ăn xác chết nên liền nằm vật xuống đất và nín thở. Con gấu tiến gần đến Nate trong lúc cậu vô cùng lo lắng và hồi hộp. Nhưng nó chỉ ngửi cậu vài cái rồi cho rằng cậu đã chết. Và thế rồi nó bước đi thẳng. Sau một lúc lâu, Mike mới thở phào nhẹ nhõm và leo xuống.

Cậu tiến lại gần và hỏi Nate:
“Con gấu nó thì thầm gì vào tai cậu thế?”
Nate trả lời cùng một nét khinh bỉ không thể giấu nổi trên khuôn mặt:
“Con gấu dạy tớ rằng chỉ khi hoạn nạn mới biết được lòng nhau và dặn tớ phải tránh xa loại bạn bè như cậu.”