Ngày 19: Ordinal numbers | Cách dùng số thứ tự trong tiếng Anh

Cùng tìm hiểu thêm một điểm từ vựng khác trong tiếng Anh: Ordinal numbers | Cách dùng số thứ tự trong tiếng Anh. Nếu bạn là người đang học tiếng Anh ở cấp độ cơ bản thì không nên bỏ qua bài này.

Tóm tắt cách dùng

Số thứ tự cho chúng ta biết vị trí của vật trong một nhóm. Chúng dùng cho các tình huống sau:

1. Dates
It’s the twelfth of November

2. The order of events
Her fiftieth birthday

3. Position in space
Our apartment’s on the first floor
It’s the third on the right

4. Order of quality
The first prize in the competition

Đánh vần

Chúng ta thêm –th vào sau số đếm:
four – fourth
first, second
 and third là hình thức bất quy tắc
fifth, eighth, ninth, twelfth và những số tận cùng là -y có cách viết bất quy tắc: twentieth

Cách nói ngày tháng với the và of:
the eighth of April
April the eighth 

Nhưng chúng ta không viết chúng như cách chúng ta nói. Chúng ta viết như sau:
8th April
April 8th
8 April

First, second and third have the irregular suffixes 1st, 2nd and 3rd

Chúng ta thường dùng mạo từ xác định the với số thứ tự:on the third day
It was the first time I’ve ever been to France

Nhưng thỉnh thoảng dùng với sở hữu:
my thirtieth birthday
Julia’s second child

Những số thứ tự cũng được dùng như tính từ và trạng từ mà không có  the hoặc tính từ sở hữu.

Rất nhiều nội dung hay và hữu ích trong hệ sinh thái cộng động elish.vn. Hãy xem chi tiết ở cuối trang web nhé. Hãy theo dõi team trên FacebookYoutube để cập nhật mới nhất nhé.