Unnecessary Doubts | Nghi ngờ không cần thiết

Unnecessary Doubts | Truyện song ngữ

Unnecessary Doubts

A boy and a girl were playing together. The boy had a collection of beautiful marbles. The girl had some candies with her. The boy offered to give the girl all his marbles in exchange for all her candies.

The girl agreed. The boy gave all the marbles to the girl, but secretly kept the biggest and the most beautiful marble for himself. The girl gave him all her candies as she had promised.

That night, the girl slept peacefully. But the boy couldn’t sleep as he kept wondering if the girl had hidden some more tasty candies from him the way he had hidden his best marble.

If you don’t give your hundred percent in a relationship, you’ll always keep doubting if the other person has given his/her hundred percent.

Vocabulary

 • play (v) chơi
 • collection (n) bộ sưu tập
 • beautiful (adj) đẹp, thu hút
 • marble (n) hòn bi
 • tasty (adj) ngon
 • offer (v) đề nghị
 • agree (v) đồng ý
 • keep (v) cất giữ
 • night (n) buổi tối
 • peacefully (adv) một cách hòa bình
 • wonder (v) tự hỏi, lấy làm lạ
 • hide (v) che giấu
 • candy (n) kẹo
 • perfect (n) phần trăm
 • doubt (v) nghi ngờ
 • promise (v) hứa, cam kết

Sự nghi ngờ không cần thiết

Có một cô bé và cậu bé đang chơi đùa cùng nhau. Cậu bé có một cả một nắm bi tròn tuyệt đẹp, còn cô gái có một vài viên kẹo ngọt. Cậu bé đề nghị cô bé đổi toàn bộ kẹo của cô lấy hết số bị tròn cậu đang có.

Bé gái liền gật đầu. Cậu bé đưa cho cô tất cả số bi tròn của mình nhưng vẫn bí mật giữ lại viên bi to nhất và đẹp nhất cho mình. Còn bé gái thì giao ra tất cả số kẹo mà cô có như cô bé đã hứa.

Nếu bạn không trao đi 100% chân thành trong bất kỳ mối quan hệ nào, bạn sẽ luôn ngờ vực về sự chân thành của người khác giành cho bạn.

>> Xem thêm những truyện song ngữ khác